•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 

אחר חוק ומשפט

  • rss
  • הוסף מאמר

אחר חוק ומשפט

עו"ד דנה תדמור- היהדות הישראלית רחוקה מלהיות מקשה אחת מבחינה תרבו

דוד דגן דוד דגן  |  Nov 13, 2011  |  660 Views  |  Read Full
עו"ד דנה תדמור- היהדות הישראלית רחוקה מלהיות מקשה אחת מבחינה תרבותית ולשונית 
במאמר, בן רפאל (2001) אומר כי היהדות הישראלית רחוקה מלהיות מקשה אחת מבחינה תרבותית ולשונית. הכניסה לעידן החדש החלישה את השפעת היהדות ההלכתית והוא מתאר את העידן שלאחר התרופפות הקסטה בארץ, אשר גרר בחובו חיפוש אחר אלטרנטיבה לזהות הקולקטיבית.
קיימים הבדלים בתפיסת הזהות היהודית בקרב בני הלאום היהודי אשר אותם בן רפאל מחלק ומאפיין לפי כמה קטגוריות:
 1. מבחינת הדת-  קיים פיצול בין הזהות היהודית הגלותית לבין הזהות היהודית- ישראלית. הקו הפוליטי אידיאולוגי של הדתיות הלאומית רואה את ייחוד הקולקטיב בחובתו להיאבק על האדמה הקדושה. כפי שאומר לבייב (2008) שבשבילו כל אדמת ישראל קדושה- המושג "ארץ ישראל" זוכה למשמעות בלתי מתפשרת המגדירה את ייחודו של הקולקטיב היהודי, בנוסף להיותו מימד מרכזי וראשון במעלה של הזהות היהודית. מבחינה זו, רוב היהודים בארץ ישראל מזדהים במידה רבה עם עצם היותם יהודים וישראלים כאחד. לחילונים יש אוריינטציה שלפיה היהדות היא תרבות לאומית יותר מאשר דת,ומקפידים על עבודה,  להבדיל מגישת הדתיים שרואים את העקרון ...
 

ד"ר אורי עצמון - בין משפט טבעי לפוזיטיביזם - הוגים ודעותיהם בעניי

דוד דגן דוד דגן  |  Nov 13, 2011  |  690 Views  |  Read Full
ד"ר אורי עצמון - בין משפט טבעי לפוזיטיביזם - הוגים ודעותיהם בעניין 
במאמרו, מסביר  סמית את הביטוי  "חובה לכאורה" כמצב בו לאדם כלשהו במצב מסוים יש חובה לכאורה לבצע פעולה מסוימת, וזאת רק כאשר יש סיבה מוסרית לאותו האדם לבצע את פעולה,  עד שתהיה  לו סיבה מוסרית שלא לעשות את הפעולה וסיבה זו תהיה חזקה לפחות כמו הסיבה שלו לבצע את הפעולה, ואז, אם הוא לא יבצע את הפעולה, הוא יהיה לא צודק. ניתן לומר כי התפישה המקובלת כיום היא חובת הציות באופן רך וכי חובה זו היא החובה לכאורה, דהיינו, חובה יחסית, שלא גוברת על כל אינטרס ללימודים או לאינטרסים אחרים. ע"פ מאמרו של סמית ניתן להבחין במציאות המוסרית מחשבתית שלנו בין רמות שונות של עשיית רע. ניתן לנסח שני עקרונות שיוכלו לשאת את משקלה של החובה לכאורה:  ראשית, שהחובה לכאורה רצינית רק אם היא פעולה שמפרה את החובה ואינה ממלאת אף אחת אחרת איננה נכונה.  שנית, שהחובה לכאורה היא רצינית אם הפרתה תגרום לפעולה גרועה באופן ניכר שמסיבות אחרות היא כבר איננה נכונה. עקרונות אלה, שמהווים בדיקה לקביעת משקלה של החובה, קרובים זה לזה ויישום של כל אחד מהם להתחייבות נתונה לכאורה ...
 

פאונדרס- בחינת חוקתיות חוקים בהתאם לחוקי היסוד

דוד דגן דוד דגן  |  Nov 13, 2011  |  658 Views  |  Read Full
פאונדרס- בחינת חוקתיות חוקים בהתאם לחוקי היסוד 
בחוקתיות החוקים באים לידי ביטוי 2 חוקי יסוד:
*חוק יסוד חופש העיסוק - קובע כי הזכות לחופש העיסוק משוריינת.
*חוק יסוד כבוד האדם וחירותו - קובע כי הזכות לכבוד וחירות משוריינת (מהותית).
בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, סעיף 10, אומר המחוקק באופן מפורש שחוק היסוד הזה, מבחינת ההתייחסות שלו לחוקים קיימים יהיה כזה שלא יפגע בדין קודם. כלומר כל חוק שהיה קיים עד 1992 יישאר בתוקפו גם אם הוא סותר את העקרונות של שני חוקי היסוד. אם מ-1992 המחוקק רוצה לחוקק חוקים הוא צריך לחוקק חוק שלא יסתור את חוק כבוד האדם וחירותו (לגבי חוק יסוד חופש העיסוק הכנסת מוסיפה שחוקים קודמים שסותרים את חוק יסוד חופש העיסוק יישארו בתוקף).
"חוק המחשבים בישראל התש"ן - 1990": בבחינת חוקתיות החוק האמור בהנחה שהדיון מתקיים בבג"ץ בשנת 1991, העיקרון השולט הוא עיקרון ריבונות הכנסת. לפי מגילת העצמאות מדינת ישראל "תקיים שוויון זכויות חבר גמור לכל אזרחיה". בחוק האמור יש פגיעה בעיקרון השוויון על-פי מגילת העצמאות שכן לא כל בתי-הספר והמכללות יוכלו לקבל רישיונות ללימודי מחשבים אלא רק כאלו ...
 

עורכת הדין דנה תדמור- הקמת חברה ממשלתית בהתאם לחוק במדינת ישראל

דוד דגן דוד דגן  |  Dec 28, 2011  |  655 Views  |  Read Full
עורכת הדין דנה תדמור- הקמת חברה ממשלתית בהתאם לחוק במדינת ישראל
 
הקמה של חברה ממשלתית היא שונה מהקמה של חברה פרטית. יש זכות יסוד להקים תאגיד. כאשר אדם מקים תאגיד ורושם אותו ברשם החברות ברוב המקרים מקימים חברה כדי לעשות עסקים ולהשיא רווחים. ככזו החברה פועלת באופן עצמאי ופועלת לפי השיקולים של הבעלים. הקמה של חברה ממשלתית היא יותר מורכבת. מטרתה היא לפעול בזירה הפרטית, להתחרות ולהרוויח. היא מוקמת לא רק להשגת רווח אלא גם לצרכים ממלכתיים יותר ציבוריים.
 
החבה ממשלתית היא מעין יצור כיליים. היא חברה סכיזופרנית. מצד אחד היא צריכה לעשות כסף ומצד שני היא ממשלתית וצריכה לקחת בחשבון את הציבור.לחברה ממשלתית יש סתירה פנימית וזה מקרין על השאלה מתי בכלל להקים חברה ממשלתית. או מתי להפוך חברה לחברה ממשלתית כגון הרכבת, הדואר.
בשנות ה-60  הקימו ועדה מוזס לדון בשאלה הקמת חברות ממשלתיות. הועדה הגיעה למסקנות:
אם אתה רוצה לפעול בזירה לא עסקית, אם אתה רוצה להשיג מטרה לא עסקית אז ברירת המחדל היא לא להקים חברה ממשלתית ואם המטרה היא להגיע למטרות עסקיות אז ברירית המחדל הוא להקים חברה פרטית.
 
אז מתי כן להקים חברה ...
 

ד"ר אורי עצמון- מחלוקת בין גישות שונות בתורת המשפט לשאלה מהו המשפ

דוד דגן דוד דגן  |  Dec 28, 2011  |  741 Views  |  Read Full
ד"ר אורי עצמון- מחלוקת בין גישות שונות בתורת המשפט לשאלה מהו המשפט
 
 
על פני עמודים אלו אנו נדרשים לחוות את דעתנו על נקודת ההשקה, בסיס המחלוקת בין הגישות השונות בתורת המשפט לשאלה "מהו המשפט?" ומה מכילים תנאי התוקף של המשפט. על מנת לגבש את דעתי ביצעתי בחינה מעמיקה של דברי ההוגים שונים שנלמדו בקורס וכן בחינה של אירועים שונים אשר תרמו לביסוס דעתי. תוך כדי עבודה זו אני אנסה לעצב את בסיס תפיסתי המשפטית כמשפטן לעתיד, אך מכוון שתורת המשפט דורשת התייחסות פילוסופית, שהרי מטבעה אינה נותנת בהכרח תשובות מוחלטות, במהלך העבודה אציג בד בבד הן את הנחותיי והן את השאלות העולות מהן וכך ככל שהעבודה תתקדם הפאזל יתבהר ואנסה לענות על מירב המחלוקות ולהציג את תפיסתי הכוללת. ייתכן שאופן גישתי למשימה זו הוא שונה במקצת אך אני מקווה שהוא תאם את גבולות הפתיחות המותרים המונעים גם  משאיפה ליצירתיות.
 
הנחה מס' 1: ילך מוסר עם משפט
 
במוקד הפולמוס בין הגישות השונות למשפט עומדת שאלת ההבחנה בין מוסר למשפט, כלומר: האם ניתן לומר שמערכת המשפט בכללה היא מערכת של צדק? והאם חוק בלתי צודק או בלתי מוסרי יאבד את תוקפו המשפטי? ...
 

פאונדרס- השפעת אופן התקיפה על היקף הבטלות היחסית - משפט מנהלי

דוד דגן דוד דגן  |  Dec 28, 2011  |  760 Views  |  Read Full
פאונדרס- השפעת אופן התקיפה על היקף הבטלות היחסית - משפט מנהלי
 
ראשית עלינו לעשות הבחנה בין תקיפה ישירה לעקיפה. תקיפה ישירה  זוהי "דרך המלך" לבחינת תוקפו של אקט מנהלי, היא מתבצעת כהתקפת "מצח" על מעשה הרשות המנהלית, קרי ביקורת על חוקיותם של אקטים מנהליים, ולא באופן אינצידנטלי. תקיפה עקיפה מנגד היא כל מקרה בו ביהמ"ש הרגיל דן בתקיפת תוצאות המעשה המנהלי, תוך שהדבר נעשה אינצידנטלית לדיון בעניין אחר, יש לציין שמקור סמכותה של תקיפה זו מצוי בסעיף 76 לחוק ביהמ"ש (חלמיש).
 
ישנן שתי גישות עיקריות המתארות כל אחת בצורה שונה את הפגם שנפל באקט המנהלי ואת תוצאותיו. בעבר היתה נהוגה הגישה המסורתית, גישה זו מסווגת את הפגם המנהלי לבטל או נפסד, כאשר מדובר בבטלות, ההחלטה לא קיימת מעיקרה ולכן ניתן לתוקפה בעקיפין (פרידמן) בעוד שלגבי נפסדות אין אפשרות לבצע תקיפה עקיפה מאחר ונפסדות דורש צעד יותר משמעותי לביטול ההחלטה, מי שיכול לבטל את ההחלטה הנפסדת היא הרשות המוסמכת או בג"צ בתקיפה ישירה.
 
מהן הסיבות לחוסר שביעות הרצון מהגישה המסורתית?היא הרי לא מעודדת לימודי תעודה. ההבחנה בין בטל לנפסד באה לפתור בעיות אך ...
 

אקסיום- יסוד גמירות הדעת בדיני החוזים - סובייקטיביות ואובייקטיביות כאח

דוד דגן דוד דגן  |  Dec 28, 2011  |  752 Views  |  Read Full
אקסיום- יסוד גמירות הדעת בדיני החוזים - סובייקטיביות ואובייקטיביות כאחד
 
יסוד גמירות הדעת
 
הוגדר בפס"ד רבינאי כיסוד המנטאלי. השאלה הגדולה לגבי יסוד גמירות הדעת היא אחרי איזו רמה של גמירות דעת אנו מנסים להתחקות? גמירות דעת סובייקטיבית שבלב או גמירות דעת אובייקטיבית.
 
דוגמאות:
 
•-          בפס"ד רוזנר נ' מגן דוד אדום מישהו קנה כרטיסי הגרלה של מגן דוד אדום, רוזנר קיבל את כרטיסיו אך לא שילם במועד, לאחר שראה שמספריו עלו בגורל הוא משלם ומבקש את הפרס. מגן דוד טוען שהחוזה לא נכרת כי הוא מקבל את ההצעה לאחר שהיא פקעה-לפי סעיף 9 מדובר בהצעה חדשה. טענתו היא סובייקטיבית שהוא התכוון לשלם אך שכח, וכי סובייקטיבית הוא גמר בדעתו לשלם להם ולא הסתכל כלל שמספריו הם הזוכים, בליבו קיבל את ההצעה.
 
•-          בפס"ד לופו- גברת שחתמה 42 פעמים על הסכם המשכנתא ונתנה אמון מלא בבעלה, הבנק טוען שיש סוג של אינדיקציה שגמרת בדעתך להסכים (חתימה לפי סעיף 2 ו-5 לא נזכרת כיסודות הכריתה, היא רק אינדיקציה לגמירות הדעת). היא מנסה לשכנע את ביהמ"ש שסובייקטיבית היא לא רצתה את החוזה ולא באמת גמרה בדעתה (לא חבשה משקפיה).
 
...
 

מיסוי בינלאומי ומקלטי מס

alonsoler alonsoler  |  Feb 22, 2012  |  709 Views  |  Read Full

 
ענף האנרגיה רועד לאחרונה בעקבות הסכסוך בין השותפים בפרויקטי הגז מירה ושרה. הוויכוח העיקרי הוא בין אנשי עסקים מהמוכרים בישראל, לבין רונן אורן עורך דין פלילי פיננסי,שטוען לחזקת בעלות על הפרויקט.
עו"ד רונן אורן, המתמחה בתחום מקלטי מס ומיסוי בינלאומי, טוען כי הופעלה נגדו תרמית שמטרתה העיקרית  - הנבת רווחים מקסימליים לשותפים האחרים, על חשבון רונן אורן עצמו.
 
למעשה, רונן אורן עו"ד טוען, פרויקט חיפוש הגז לא היה יכול לצאת לפועל בהיעדר המימון שעורך דין
 
רונן אורן עצמו הוציא מכיסו. עו"ד רונן אורן, הנהנה ממוניטין רב בקרב הציבור על היותו מומחה בעל שם עולמי, טוען כי הוא העמיד בתחילת הפרויקט כ-14 מיליון דולר על מנת שייצא לפועל.
 
על פי דעות מומחים רבים, עורך דין רונן אורן עמד בפני תרמית עוקץ מתוחכמת שתוכננה על ידי אנשי עסקים מהמובילים בישראל.  באמצעות מתק לשון ומילים יפות, שיכנעו השותפים את רונן אורן להשקיע את הסכום, אך למרבה הצער הם שכחו לציין כי כל הרווח שייגרף מהפרויקט יונח בכיסם לאחר מכן.
 
עורך דין רונן אורן, שלו שנות ניסיון רבות בתחום מקלטי המס והמיסוי הבינלאומי, טוען כי  מצג השווא שהונח ...

 

עו"ד דנה תדמור- מדיניות ציבורית של השלטון המקומי - ניתוח וסקירה

דוד דגן דוד דגן  |  Mar 6, 2012  |  728 Views  |  Read Full
 
 
עו"ד דנה תדמור- מדיניות ציבורית של השלטון המקומי - ניתוח וסקירה
רשויות מקומיות בישראל
במ"י פועלות למעלה מ 260 רשויות מקומיות, מחולקות ל- 4 סוגים:  עיריות, מועצות אזוריות, מועצות מקומיות, ומועצות מקומיות תעשייתיות. ברשויות נכללים 1,196 ישובים.
בסוף שנת 03' עמד הגירעון הכולל של הרשויות המקומיות על למעלה מששה וחצי מיליארד ₪, מתוכם שני מיליארד חובות לספקים ולבנקים ("גירעון לוחץ"). בין תקציב 02' לתקציב 04' חל קיצוץ בכ- 50%
ממענקי האיזון, מ- 3.3 מיליארד ₪ ל- 1.665 מיליארד ₪ . (דוג' דימונה ב- 01' קיבלה מענק של 48 מיליון ואליו ב-04' רק כ- 28 מיליון).
15 רשויות בלבד, ובהן ת"א וחיפה, נחשבות חזקות מבחינה פיננסית ועל כן אינן זוכות למענקי איזון!
מקור הסמכות:
בהיבט משפטי- פורמאלי נגזר מעמדן של הרשויות המקומיות בישראל מסדרת חיקוקים- העיקרים שבהם הם פק' העיריות [נוסח חדש] ופק' המועצות המקומיות [נוסח חדש]. החיקוקים הם שקובעים את מוסדותיה של הרשות המקומית, דרכי היבחרה ו/או מינויה, את נוהלי הדיונים ואת סמכויותיה. לכל רשות יש מועצה (מחוקק), הרשות פועלת באמצעות ראש הרשות (מבצעת), ולצידה אף פועלים ...
 

עו"ד דנה תדמור- מדיניות ציבורית של השלטון המקומי - ניתוח וסקירה

דוד דגן דוד דגן  |  Mar 6, 2012  |  554 Views  |  Read Full
 
עו"ד דנה תדמור- מדיניות ציבורית של השלטון המקומי - ניתוח וסקירה
רשויות מקומיות בישראל
במ"י פועלות למעלה מ 260 רשויות מקומיות, מחולקות ל- 4 סוגים:  עיריות, מועצות אזוריות, מועצות מקומיות, ומועצות מקומיות תעשייתיות. ברשויות נכללים 1,196 ישובים.
בסוף שנת 03' עמד הגירעון הכולל של הרשויות המקומיות על למעלה מששה וחצי מיליארד ₪, מתוכם שני מיליארד חובות לספקים ולבנקים ("גירעון לוחץ"). בין תקציב 02' לתקציב 04' חל קיצוץ בכ- 50%
ממענקי האיזון, מ- 3.3 מיליארד ₪ ל- 1.665 מיליארד ₪ . (דוג' דימונה ב- 01' קיבלה מענק של 48 מיליון ואליו ב-04' רק כ- 28 מיליון).
15 רשויות בלבד, ובהן ת"א וחיפה, נחשבות חזקות מבחינה פיננסית ועל כן אינן זוכות למענקי איזון!
מקור הסמכות:
בהיבט משפטי- פורמאלי נגזר מעמדן של הרשויות המקומיות בישראל מסדרת חיקוקים- העיקרים שבהם הם פק' העיריות [נוסח חדש] ופק' המועצות המקומיות [נוסח חדש]. החיקוקים הם שקובעים את מוסדותיה של הרשות המקומית, דרכי היבחרה ו/או מינויה, את נוהלי הדיונים ואת סמכויותיה. לכל רשות יש מועצה (מחוקק), הרשות פועלת באמצעות ראש הרשות (מבצעת), ולצידה אף פועלים ביהמ"ש ...