•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 

תנאי שימוש

גולשים יקרים שימו לב.

נא קיראו היטב את תנאי השימוש באתר ArticleSay.com, צפייה או שימוש בתכנים, גלישה בו או העלאת תמונות או תכנים כלשהם מעידה על הסכמתכם ואישורכם של הכתוב בתנאי השימוש האלו.
במידה ואינכם מסכימים עם נקודה או התנייה המפורטת כאן בהמשך, אין לכם אישור לגלוש באתר ArticleSay.com או להשתמש במאמרים.
תנאי השימוש המפורטים בהמשך מהווים חוזה בינכם לבין מפעילי אתר ArticleSay.com, על תנאיו, וסעיפיו.
עליכם לקרוא תנאים אלה היטב, שכן כל שימוש באתר, גלישה בו, צפייה או שימוש בתכנים מעידה על הסכמתכם
 
כל המאמרים המופיעים באתר זה הם רכושם של בעלי האתר. מותר להעתיק ולהפיצם אך ורק באישור בעלי האתר והוספת קישור למקור.
 
ניתן לצרף עד 3 קישורים למאמר, הקישורים חייבים להיות פעילים.
 
אין להפיץ תוכן פורנוגרפי או תוכן היכול לפגוע באתר ArticleSay.com.
 
התכנים הכתובים באתר אינם מהווים ייעוץ רשמי, אלא מידע שנאסף במשך זמן ונסיון רבים. בכל שאלה או פעולה כלשהי מומלץ להוועץ בבעל מקצוע מתאים לנושא. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין להסתמך על הידע הכתוב באתר לביצוע פעולות כלשהן בנושא הכתוב.
 
הוספת תגובות על ידי הגולשים, בכל מקום בו ניתן להוסיף תגובות על ידי הגולשים, מובהר בזאת כי כל תגובה, טוקבק או כל סוג אחר של תוכן המועלה על ידי הגולש היא על אחריותו הבלעדית של הגולש.
 
הגולשים מצהירים בזאת ומסכימים כי אין ולא תהיה לכם כל טענה כנגד מפעילי האתר ArticleSay.com בכל הנוגע לתכנים ו/או לתוכן מסויים שהועלה על ידי הגולשים וכן מסכימים כי לא תהיה כל תלונה או טענה כנגדם בנוגע לתוכן מסיט, פוגעני או מפר חוק.
 
במקומות בהם ניתנת לגולשים האפשרות להעלות תכנים כגון: תגובות , תמונות ופורום, הגולשים מתחייבים לנהוג בדרך ארץ כלפי יתר המגיבים והכותבים באתר. אין להעלות לאתר ArticleSay.com כל חומר שהוא מוגן בזכויות יוצרים.
 
בכל מקרה בו מי מהגולשים מוצא תוכן כלשהו אשר הוא רואה בו פוגע, מסיט או מנוגד לחוק, ניתן ליצור קשר עם מפעילי האתר ולהודיע להם.
 
הנהלת האתר יכולה להסיר מאמרים על דעת עצמה, ללא אישור כל גורם אחר.
 
הגולש מצהיר ומסכים לדברים הבאים:
 
הוא קרא, הבין, והסכים עם כל הכתוב והאמור בתנאי שימוש אלה, על כל סעיפיהם.
 
מובהר בזאת כי האמור באתר אינו מהווה ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי בכל נושא שהוא. יש להתייעץ עם מומחה בכל תחום שהוא ולא להסתמך על הכתוב באתר.
 
הגם שמפעילי האתר עושים את מירב המאמצים כדי שהמידע המופיע באתר יהיה מדויק ומושלם, תתכנה טעויות באמור באתר. הגולש מבהיר בזאת כי אין לו כל טענות כנגד מפעילי האתר בגין טעויות או מידע שגוי או מידע שאינו מעודכן שהופיע באתר.